BACK

Vtoraya Volna - Ostav'

Animation for music Band Вторая Волна (Vtoraya Volna)

Song: Вторая Волна - Оставь (Vtoraya Volna - Ostav') acoustic version

 

About

Hand-drawn animation describing abstract lyrics.